Các dự án chung

Các dự án chung:dịch vụ kỹ thuật, phát triển kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trao đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và phổ biến công nghệ;Sản xuất vòng bi, bánh răng và các bộ phận truyền động;Kinh doanh vòng bi, bánh răng và các bộ phận truyền động;Sản xuất bạc đạn;Bán vòng bi tải nặng chính xác tốc độ cao;Mang bán hàng;Sản xuất sản phẩm phần cứng;Sản xuất các sản phẩm thép chịu lực;Sản xuất sản phẩm rèn và luyện kim bột;Sản xuất thiết bị và phụ kiện đường sắt tốc độ cao;Bán sản phẩm rèn và luyện kim bột;Kinh doanh thiết bị và phụ tùng đường sắt tốc độ cao;Sản xuất robot công nghiệp;Nghiên cứu và phát triển phụ tùng ô tô (trừ các dự án phải chấp thuận theo quy định của pháp luật, thực hiện độc lập hoạt động kinh doanh theo pháp luật và có giấy phép kinh doanh).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)